உடுப்பிட்டி நாவலர் சனசமூக நிலைய முன்பள்ளிக்கு மாணவர்களுக்கான புதிய தளபாடங்கள் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 150,000 பெறுமதியான தளபாடங்களை சனசமூகநிலைய அங்கத்தவரான புலம்பெயர் உறவு ஒருவர் வழங்கியுதவியுள்ளார்.

6 பக்கங்களைக் கொண்ட 4 மேசைகளும் 18 கதிரைகளும் புதிதாக கிடைத்துள்ளன.

இத்தோடு முன்பள்ளிக்கான குடிநீரி வசதியும் புலம்பெயர் உறவால் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயம் மேற்படி முன்பள்ளியில் பாலருக்கான உணவு தயாரிக்கும் சமையலறை ஒன்று தேவையாக உள்ளது என தெரியவருகின்றது.
 

tamilvalam
tamilvalam
tamilvalam
tamilvalam
tamilvalam