வடமராட்சியில் நாளை 01.04.2021 வியாழக்கிழமை காலை 8.00 மணியிலிருந்து பிற்பகல் 5.00 மணி வரை மின்சாரம் தடைப்படும் இடங்கள்...

கணபதி ஆலை, கொற்றாவத்தை, நவிண்டில் உடுப்பிட்டி வதிரி வீதி, பொலிகண்டி

tamilvalam