பாடசாலைக் கல்விக்கான பாட நூல்கள் அனைத்தும் தற்போது அரசாங்க கல்விப் பிரசுரத் திணைக்களத்தால் இணையதளத்தில் பெறக்கூடியவாறு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

பாட நூல்களை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்துங்கள்.

tamilvalam